Nieuws

Wetenschap: Psychologen ontcijferen een soort taalcode voor depressieve mensen

Wetenschap: Psychologen ontcijferen een soort taalcode voor depressieve mensen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mensen met een depressie veranderen de manier waarop ze spreken

In een onderzoek uit Engeland onderzochten wetenschappers de manier waarop depressieve mensen spreken. Dienovereenkomstig gebruiken depressieve mensen vaker absolute formuleringen. Het identificeren van veelgebruikte woorden en uitdrukkingen kan helpen de ziekte sneller te diagnosticeren en zelfs mogelijke zelfmoordgedachten te identificeren. Volgens de studie verandert de taal zowel schriftelijk als mondeling.

Depressie verandert de getroffenen enorm. Naast het slaapritme en de manier waarop je beweegt en met anderen omgaat, verandert ook de manier van spreken. Beroemde mensen zoals Kurt Cobain hebben een sterke impact gehad op andere mensen met zo'n taalstijl die wordt gekenmerkt door depressie. Een team van onderzoekers van de Universiteit van Reading heeft nu woorden en taalstijlen onderzocht die vaak door depressieve mensen worden gebruikt om de ziekte beter te diagnosticeren. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift "Clinical Psychological Science".

Bekende kunstenaars gaven de aanwijzingen

De analyse van individuele depressieve mensen leverde voorkennis op dit gebied op. Hieronder vallen bijvoorbeeld persoonlijke essays en dagboekaantekeningen van depressieve personen en het werk van bekende kunstenaars die aan depressie leden, zoals Kurt Cobain en Sylvia Plath. Geluidsopnames van mensen met een depressie hebben ook inzicht gegeven in het gesproken woord.

De resultaten van dit onderzoek hebben al duidelijk en consistent bewijs getoond van taalverschillen tussen mensen met en zonder depressiesymptomen.

Computerondersteunde analyses hebben bijgedragen tot een doorbraak

Vergeleken met traditionele analysemethoden, waarbij teksten handmatig moesten worden verwerkt, konden de wetenschappers met behulp van computerondersteunde tekstanalysemethoden een extreem grote hoeveelheid gegevens verwerken. Hierdoor konden de onderzoekers taalkundige kenmerken kristalliseren die depressieve mensen duidelijk identificeren. De kenmerken zijn bijvoorbeeld de frequentie van bepaalde woorden, de gemiddelde zinslengte en grammaticale patronen.

Welke uitdrukkingen gebruiken depressieven vaak?

Zoals je zou kunnen raden, gebruiken depressieve mensen woorden die vaker negatieve emoties overbrengen. Vooral negatieve bijvoeglijke naamwoorden zoals eenzaam, verdrietig of ongelukkig worden vaak gebruikt. Opvallend was ook het gebruik van Singluar first-person voornaamwoorden. Het woord 'ik' werd significant vaker gebruikt door depressieve mensen dan door gezonde mensen. Depressieve mensen gebruiken ook minder voornaamwoorden van de tweede of derde persoon zoals jij, hij, zij of het.

Wat was er eerst, de kip of het ei?

Deze taalpatronen suggereren dat mensen met een depressie meer op zichzelf zijn gericht en minder verbonden zijn met anderen. Volgens de onderzoekers zijn de voornaamwoorden eigenlijk betrouwbaarder bij het diagnosticeren van depressie dan de negatieve emoties. Nu staan ​​de onderzoekers voor de beroemde vraag over kip en ei. Veroorzaakt depressie concentratie op jezelf of hebben mensen die op zichzelf focussen meer kans op symptomen van depressie?

Depressieve mensen gebruiken vaker absolutistische woorden

De wetenschappers ontdekten ook dat mensen met een depressie eerder woorden gebruiken die een absolute grootte of waarschijnlijkheid overbrengen, zoals altijd, volledig of niets. Absolute woorden werden 50 procent vaker gebruikt in angst- en depressieforums dan in 19 controlefora.

De onderzoekers merkten zelfs een toename van 80 procent op bij mensen met zelfmoordgedachten. Ook lijken mensen met depressieve symptomen een grotere neiging te hebben om absolutistisch te denken, ook al zijn er momenteel geen symptomen van depressie. Dit kan een rol spelen bij de vroege detectie van depressieve episodes.

Welke praktische effecten kunnen de resultaten hebben?

Inzicht in het taalgebruik van depressieve mensen kan helpen begrijpen hoe mensen zich voelen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen met een depressie leven. Dit betekent een stijging van meer dan 18 procent sinds 2005.

Gezien deze cijfers zeiden de onderzoekers dat het belangrijk is om meer hulpmiddelen bij de hand te hebben om de ziekte te herkennen en tragische zelfmoorden zoals die van Plath en Cobain te voorkomen.

Verbeterde onderzoeksmethoden

De resultaten van het onderzoek laten ook zien welke mogelijkheden moderne computergebaseerde analysemethoden bieden. Volgens de wetenschappers kan het verbeteren van de machine learning-classificatie met complexere algoritmen helpen om diepere perspectieven te openen die ook kunnen worden toegepast op andere psychische problemen zoals perfectionisme, minderwaardigheidsgevoelens of sociale angst. (vb)

Auteur en broninformatie


Video: In gesprek met Stijn Vanheule en Leen Verhaert (Mei 2022).