Nieuws

Het stigmatiseren van kinderen met overgewicht heeft ernstige negatieve gevolgen

Het stigmatiseren van kinderen met overgewicht heeft ernstige negatieve gevolgen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Amerikaanse experts waarschuwen voor de gevolgen van het stigmatiseren van zwaarlijvige kinderen

"Het stigma van mensen met obesitas is wijdverbreid en wijdverbreid", waarschuwden de American Academy of Pediatrics (AAP) en de Verenigde Staten. Obesitas Society. Bovendien worden 'gedragingen als eetbuien, sociaal isolement, vermijding van gezondheidsdiensten, verminderde lichaamsbeweging en gewichtstoename' versterkt door stigmatisering, waarschuwen de experts.

Volgens de experts heeft de stigmatisering van kinderen met overgewicht en obesitas fatale sociale en emotionele effecten op de getroffenen, die extra obstakels vormen voor gezonde gedragsveranderingen. Als gevolg hiervan blijven de getroffenen vaak toenemen. Om de stigmatisering van adolescenten met overgewicht te voorkomen, zijn naast het verbeteren van de klinische situatie, onpartijdig gedrag, taalkundige aanpassingen en empathische en empowerende counselingstechnieken vereist, aldus de AAP.

Stigma is contraproductief

Het gewichtsstigma wordt vaak door de samenleving gepropageerd en getolereerd, zelfs als wordt aangenomen dat stigma en schaamte mensen motiveren om af te vallen. Maar in plaats van positieve veranderingen te motiveren, draagt ​​dit stigma bij aan contraproductief gedrag zoals eetaanvallen of verminderde fysieke activiteit, leggen de experts uit. Daarnaast heeft ervaring met stigma ook invloed op de kwaliteit van leven, vooral onder jongeren.

Een derde van de kinderen heeft overgewicht of obesitas

In de Verenigde Staten lijden volgens de AAP meer mensen aan obesitas dan aan enige andere chronische ziekte, met een derde van de kinderen en adolescenten met overgewicht of obesitas. In totaal heeft 17 procent van de kinderen tussen twee en negentien jaar obesitas. "Hoewel er enkele veelbelovende tekenen zijn dat de prevalentie van obesitas zich stabiliseert, blijven de tarieven onaanvaardbaar hoog en suggereren studies dat het aantal kinderen met ernstige obesitas zal blijven toenemen", aldus de AAP.

Denken in stereotypen leidt tot discriminatie

Er zijn talloze inspanningen geleverd om kinderen en volwassenen te helpen een gezond gewicht te bereiken en te behouden. Veel van deze inspanningen hebben echter geen betrekking op de sociale gevolgen van obesitas, met name stigmatisering en discriminatie, leggen de experts uit. De stigmatisering neemt de vorm aan van een sociale devaluatie van de persoon omdat hij te zwaar of zwaarlijvig is. Er wordt vaak aan gedacht in stereotypen, zoals dat zwaarlijvige mensen lui en ongemotiveerd zijn, of een gebrek aan wilskracht en discipline hebben. "Deze stereotypen manifesteren zich op verschillende manieren, wat leidt tot vooroordelen, sociale afwijzing en openlijke oneerlijke behandeling en discriminatie", vervolgt de AAP.

Zelfs driejarigen met overgewicht worden gestigmatiseerd

Kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas zijn volgens de experts al op jonge leeftijd slachtoffer van pesten en discriminatie. Uit een onderzoek onder adolescenten die op zoek waren naar een behandeling voor gewichtsverlies, bleek dat "71 procent vorig jaar was gepest voor hun gewicht, en meer dan een derde zei dat pesten meer dan 5 jaar had geduurd", aldus het bericht de AAP. Kinderen vanaf drie jaar worden blootgesteld aan stereotypen. De stigmatisering komt niet alleen voor bij tijdgenoten, maar ook bij ouders, andere familieleden, leraren, medische professionals en de samenleving als geheel, inclusief de populaire media.

Aanbevelingen om stigmatisering te voorkomen

In hun huidige communicatie doen de twee Amerikaanse gespecialiseerde verenigingen ook aanbevelingen om stigmatisering van adolescenten met overgewicht en obesitas te voorkomen. Omdat stigmatisering aantoonbaar een belemmering vormt voor preventie, interventie en behandeling, moet in de eerste plaats het bewustzijn van de prevalentie en de negatieve effecten van stigmatisering worden vergroot. De experts leggen uit dat de klinische situatie kan worden verbeterd door het modelleren van best practices voor onpartijdig gedrag en taal, evenals empathische en empowerende counselingtechnieken. Motivatie-interviews, omgaan met stigmatisering en pesten, evenals bijscholingsprogramma's voor ouders en gezinnen om stigmatisering thuis en op school aan te pakken zijn enkele veelbelovende benaderingen. (fp)

Auteur en broninformatie


Video: Obesitas kinderen overgewicht en afvallen 11 (Mei 2022).